ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ClientExpert KFT.

 

Örömmel vesszük érdeklődését vállalatunk és az általunk forgalmazott megoldások iránt. Számunkra nagyon fontos az Ön személyes adatainak védelme, ezért az alábbiakban részletesen tájékoztatjuk az általunk folytatott adatkezelésről. A ClientExpert Kft. a személyes adatok felhasználása és kezelése során szigorúan betartja a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket. Személyes adatokat csak a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelünk; a személyes és anonim adatok felhasználásának joga a vonatkozó európai uniós és magyar jog által megengedett mértékben megilleti a ClientExpert Kft-t, az Ön alább leírt jogainak a fenntartása mellett.

Ez az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató részletesen leírja az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogait, választási lehetőségeit, valamint a ClientExpert Kft. adatvédelemmel kapcsolatos kötelességeit és intézkedéseit, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos kötelességeit és jogait.

Amikor Ön kapcsolatba lép velünk, tudomásul veszi, hogy a kapcsolatfelvétel jellegéhez igazodóan bizonyos személyes adatait kezelni fogjuk a jelen tájékoztató szerint.

Amennyiben honlapunkat használja, felhívjuk a figyelmét, hogy ez az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató csak azokra a honlapokra és az azzal összefüggő aloldalakra vonatkozik, amelyeket a ClientExpert Kft. üzemeltet, de nem vonatkozik harmadik felek által ellenőrzött és üzemeltetett honlapokra. A harmadik felek által ellenőrzött és üzemeltetett honlapok esetében, kérjük, ellenőrizze azok adatvédelmi nyilatkozatát, mivel ezek a honlapok nem tartoznak az ellenőrzésünk alá, és a ClientExpert Kft. nem felelős azok tartalmáért és adatvédelmi intézkedéseiért. 

Adatvédelmi Tájékoztató:

 1. Az Adatkezelő: Az Ön regisztrációját követően adatait a ClientExpert Kft. (székhelye: 1148 Budapest, Jerney u. 41., adószáma: 24858852-2-42, info@clientexpert.hu), továbbiakban: Adatkezelő – kezeli.
 2. Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, figyelemfelhívás online rendszereink funkcióival kapcsolatban, információ megosztás, információ kérés.
 3. Az adatkezelés jogalapja: Az Ön kapcsolatfelvétele, az Adatvédelmi Tájékoztatónk elfogadása. Az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján az előzőekben megadott célokból csak addig kezeljük, amíg hozzájárulását Ön vissza nem vonja, vagy az adatkezelést meg nem tiltja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét. 
 4. A következő adatokat tartjuk nyilván: Az Ön által önkéntesen megadott személyes adatok a következő csoportba sorolhatók: kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás adatai (e-mail cím, név, telefonos és elektronikus elérhetőségek),
 5. Az Ön adatainak feldolgozása: Az Ön adatai az Adatkezelő jogtiszta és tűzfallal ellátott szoftverében kerülnek rögzítésre és feldolgozásra.
 6. Akik az Ön adataihoz hozzáférnek: 
  1. Az Ön személyes adataihoz az Ön saját jelszavával hozzáférhet és módosíthatja azokat.
  2. Az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokhoz az Adatkezelőnek az operációs területen dolgozó munkatársai és a szoftver fejlesztésében és üzemeltetésében részt vevő partnerei férhetnek hozzá a kijelölt munkaköri feladataik részeként, a „szükséges ismeret” elvének megfelelően.
 7. Az adatok megőrzése: az Ön személyes adatait az előzőekben meghatározott célok eléréséhez szükséges ideig tároljuk.
 8. Az Ön jogai: EU lakosként a GDPR a következő jogokat biztosítja Önnek. Online rendszerünk az Ön személyes jogainak figyelembe vételével készült, és biztosítja ezen jogok egyszerű és könnyű gyakorlását. Önnek lehetősége van módosítani az online profilját és személyes adatainak kezelését. Emellett lehetősége van közvetlenül nekünk is benyújthatja a személyes adataival kapcsolatos kéréseit.
  1. A hozzáférés joga: Joga van hozzáférni személyes adataihoz és áttekinteni azokat
  2. A helyesbítéshez való jog: Joga van a nekünk megadott személyes adatainak a javítására és megváltoztatására
  3. A törléshez való jog („Az elfeledtetéshez való jog”): Joga van kérni a nekünk megadott személyes adatai törlését. Amennyiben Ön adatainak törlését kéri, azt az Adatkezelő 72 órán belül végrehajtja. Abban az esetben, ha a törlési kérelem szerződéses jogviszonyt és annak teljesítését, elszámolását érinti, az Adatkezelő megőrzi a számviteli törvény által előírt – feltétlenül szükséges – adatait 9 évig, és az ehhez nem szükséges adatait törli a rendszerből.
  4. Az adathordozhatósághoz való jog: Joga van ahhoz, hogy másolatot kapjon azokból a személyes adataiból, amit nekünk megadott
  5. A visszavonás hozzájárulásához való jog: Joga van ahhoz, hogy a részünkre adott külön hozzájárulását visszavonja, amennyiben volt ilyen
  6. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Joga van korlátozni azt, ahogyan feldolgozzuk a személyes adatait
  7. A tiltakozáshoz való jog: Joga van azzal kapcsolatban tiltakozni, ahogyan feldolgozzuk adatait
  8. Panasz benyújtásának joga felettes szervhez: Joga van panaszt emelni felettes szervhez, mely elérhetőségét itt találja: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080
  9. Automatikus profilozás: Joga van arra, hogy ne szerepeljen a kizárólag automatikus folyamatokon alapuló döntésekben, beleértve a profilozást, melyeknek törvényi vagy egyéb szignifikáns hatása lehet Önre
  10. Tájékoztatás az incidensekről: Amennyiben olyan személyes adatokkal kapcsolatos incidens történik, mely magas kockázatot jelenthet a jogaira és szabadságára, időben tájékoztatjuk Önt és a megfelelő felettes szervet.
 9. Amennyiben nem kíván tovább online rendszerünk regisztrált felhasználója lenni, akkor ezt az info@clientexpert.hu címen jelezze! Ezen az email címen teheti fel kérdéseit személyes adatainak kezelésével kapcsolatban is.

Budapest, 2019. május 19.

 

ClientExpert Kft.

Verzió: 2019/GDPR01

 

A fenti Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat megértettem és elfogadom

Lépjen velünk kapcsolatba!

Kérjük, töltse ki az alábbi űrlapot, és hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot!

template-select-placeholder
template-filter-select-label

template-table-name

template-table-btn-holder-top template-table-form-top
template-table-btn-holder-bottom template-table-form-bottom

template-form-title

template-form-content template-form-buttons
template-datepicker-label
Betöltés, kérlek várj...